Tsarina Blog

Citaten over taal

Citaten over taal

by Tsarina Natalia -
Number of replies: 0
  • Zoveel talen iemand spreekt, zovele malen is hij een mens. Karel V
  • De grenzen van de taal zijn de grenzen van de wereld. L. Wittgenstein
  • De taal is ons vaderland waaruit we nooit kunnen emigreren. Grivnina
  • Wie geen vreemde talen kent, weet niets van zijn eigen taal. Goethe
  • Het enige moment dat je echt communicatie hebt, is als twee mensen de taal even goed of even slecht kennen. M. Mead
  • Ik spreek Spaans tegen God, Italiaans tegen de vrouwen, Frans tegen mannen en Duits tegen mijn paard. Karel V
  • Wie een vreemde taal een beetje beheerst heeft er meer plezier aan dan wie haar goed spreekt. Het plezier is aan de half-kundigen. Nietzsche
  • "I don't know" Wat betekent dat in het Nederlands? - "Sorry, dat weet ik niet". W.van Broeckhoven
  • Ik volg een schriftelijke cursus Russisch want verstaan doe je die mensen toch niet. Tsarina

WIST JE DAT ...

Leren is altijd handig

"Zoveel talen iemand spreekt, zovele malen is hij een mens."

In deze korte zinnen worden er zoveel betekenissen verborgen, dat er niets aan toe te voegen is.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО ...

Грамоте учиться всегда пригодится

"Сколько языков знает человек, столько раз он человек."

В этой короткой фразах скрыто так много смыслов, что даже нечего прибавить.

In bijna alle talen worden lange woorden minder vaak gebruikt dan korte. En de meerderheid van de sprekers gebruikt heel weinig woorden. Daarom maken we onderscheid tussen actief en passief vocabulaire.

Passieve vocabulaire bevat woorden die we begrijpen. We gebruiken ze echter helemaal niet of heel zelden. Actief vocabulaire bevat woorden die we regelmatig gebruiken. Voor eenvoudige gesprekken of teksten volstaan slechts enkele woorden.

In het Engels vereist dit ongeveer 400 woorden en 40 werkwoorden.

Maak je geen zorgen als je vocabulaire beperkt is!

Почти во всех язык длинные слова используются реже, чем короткие. И большинство говорящих используют очень мало слов. Поэтому мы различаем активную и пассивную лексику. 

Пассивная лексика содержит слова, которые мы понимаем. Однако мы их совсем не используем или очень редко. Активная лексика включает слова, которые мы используем регулярно. Для простых разговоров или текстов достаточно всего несколько слов.

В английском языке для этого нужно примерно 400 слов и 40 глаголов.

Поэтому не переживайте, если ваш словарный запас ограничен!