Vertalingen Nederlands

Wij kunnen uw tekst vertalen naar het Nederlands vanuit het Engels en Russisch voor zeer aantrekkelijke tarieven.

Tevens verzorgen wij, indien nodig, een apostille bij de rechtbank van Middelburg.

Conform de Wet beëdigde tolken en vertalers die 1 januari 2009 van kracht is gegaan, mag een beëdigde vertaling alleen worden afgegeven door een vertaler die in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers staat ingeschreven.

Ingeschreven bij het register beëdigde tolken en vertalers en beëdigd bij de rechtbank Middelburg (en Breda).

Diensten

Vertalen van en naar Russisch

Beëdigde vertalingen: diploma, cijferlijst, uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie, geboorteakte, overlijdensakte, huwelijksakte, scheidingsakte, documenten voor MVV, getuigschrift, verklaringen, rijbewijs;

  • Notariële vertalingen: oprichtingsakte, statuten, akte van levering, volmacht, hypotheekakte, huwelijkse voorwaarden, partnerschapvoorwaarden, testament etc., ook als beëdigde vertaling;
  • Vertalingen van zakelijke documenten: overeenkomst, uittreksel KvK, offerte, vergunning, ook als beëdigde vertaling;
  • Technische vertalingen: handleiding, offerte, productinformatie, technische data sheet;
  • Gerechtelijke vertalingen: beschikking, vonnis, convenant, gedingstukken, ook als beëdigde vertaling;
  • Commerciële teksten: brochure, presentatie, websiteteksten

Apostille

  • Als extra service kan ik een apostillestempel op mijn handtekening verzorgen.

Tolken

  • Als beëdigd tolk: bij notaris bij verlijden van de notariële aktes
  • Als gesprekstolk

Last modified: Sunday, 8 August 2021, 5:24 PM