Vertalingen Nederlands

Wij kunnen uw tekst vertalen naar het Nederlands vanuit het Engels en Russisch voor zeer aantrekkelijke tarieven.

Tevens verzorgen wij, indien nodig, een apostille bij de rechtbank van Middelburg.

Conform de Wet beëdigde tolken en vertalers die 1 januari 2009 van kracht is gegaan, mag een beëdigde vertaling alleen worden afgegeven door een vertaler die in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers staat ingeschreven.

Ingeschreven bij het register beëdigde tolken en vertalers en beëdigd bij de rechtbank Middelburg (en Breda).

Last modified: Tuesday, 18 October 2016, 11:09 AM