Protocol: veilige leeromgeving

Protocol: Maatregelen om een veilige leeromgeving te creëren

 

Wij vragen uw aandacht voor de volgende afspraken die wij met elkaar maken, om voor iedereen zo veilig mogelijk de lessen te kunnen volgen:

 

Gezondheidscheck: Als u op een van de vragen positief antwoordt, kunt u niet deelnemen aan de les:

* Heeft u een of meerdere van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur: Hoesten, verkoudheid, benauwdheid, verhoging of koorts, reuk- en/of smaakverlies?

* Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

* Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een laboratorium)?

* Bent u in quarantaine omdat u:

- direct contact had met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

- terug bent gekomen uit een COVID-19- risicogebied? (voor de risicogebieden zie: www.wijsopreis.nl).

* Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het coronavirus en heeft u in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, kunt u niet deelnemen aan de les.

De docent: Uw docent blijft op 1,5 meter afstand. Wanneer de docent verkoudheidsklachten heeft óf iemand in zijn/haar huishouden koorts heeft, dan gaat de les niet door. U wordt hiervan per email op de hoogte gesteld.

Op de locatie: Wacht op elkaar en geef elkaar de ruimte. Volg de aanwijzingen van de docent en het personeel op locatie over looproutes, ingang, uitgang e.d..

Voor aanvang: Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar binnen. Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die in hetzelfde huishouden wonen.

Tijdens de les: Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. De lesruimte is zodanig ingericht dat het mogelijk is. Uitzondering hierop zijn mensen die in hetzelfde huishouden wonen.

Na afloop: Blijf niet langer aanwezig dan nodig is. Neem eventuele afval na afloop met u mee naar huis.

Algemeen

- De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:

- volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar

- we wassen onze handen vaak en goed

- we schudden geen handen

- we hoesten/niezen in onze elleboog

- we zitten niet aan ons gezicht

- we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.

Last modified: Thursday, 24 September 2020, 1:50 PM