Tsarina Blog

Vertaler / Tolk bij de notaris voor huislevering?

Vertaler / Tolk bij de notaris voor huislevering?

by Tsarina Natalia -
Number of replies: 0

Beëdigd vertaler voor notariaat en advocatuur?

Als iemand de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, is de aanwezigheid van een beëdigd tolk/vertaler bij de notaris verplicht. Door deze inschakeling van een beëdigd tolk/vertaler bij het passeren van een akte wordt voorkomen dat partijen achteraf en wellicht met succes beroep kunnen doen op onduidelijkheid of onbegrip en het notariaat daarvoor aansprakelijk kunnen stellen.

Bij het passeren van een akte, waarbij een van de betrokken partijen de Nederlandse taal niet voldoende machtig is, kunt u dan ook een beroep doen op Tsarina Vertaalservice en Taallessen.

Vertaalservice Tsarina staat garant voor betrouwbare en snelle service voor het notariaat bij het passeren van aktes van levering, koopaktes, hypotheek, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, testament, erfrecht, enz. 

Artikel 42

De akte wordt verleden in de Nederlandse taal. Indien partijen zulks verlangen, wordt de akte verleden in een vreemde of de Friese taal, mits de notaris die taal voldoende verstaat, tenzij de wet anders bepaalt. Indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt. De akte wordt dan mede door hem ondertekend. Van zijn bijstand wordt in het slot van de akte melding gemaakt.


Tolk tarieven bij notaris huis kopen - стоимость нотариального переводчика - нотариальный перевод - notaris tolk verplicht

kosten tolk notaris aftrekbaar - tolk kosten -  notariswet rectificatie - notariële akte Nederlandse taal - tolken en vertalen - tolk huislevering  - vertaling notariële akte - tolk notariële akte - tolk testament - vertaling  testament - Услуги дипломированного переводчика - Услуги нотариального перевода, легализации документов - Стоимость нотариального перевода - нотариально заверенный перевод