Onze opdrachtgevers

 • de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • de tot de rechterlijke macht behorende gerechten;
 • het Openbaar Ministerie;
 • de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • de politie;
 • de Koninklijke Marechaussee.
 • de bijzondere opsporingsdiensten als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;
 • Vluchtelingenwerk Nederland;
 • de Dienst Justitiële Inrichtingen;
 • advocaten, voor zover in het kader van de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand.
 • notarissen
 • makelaars
 • filmstudio's
 • commerciële organisaties en bedrijven
 • overige

Automotions Mercedes-Benz   

  Rico Verhoeven - wereldkampioen in het zwaargewicht en Hollywood-acteur (film The Black Lotus)

Alexander Klopping - de beste spreker op het gebied van internet en gadgets

Last modified: Thursday, 5 December 2019, 2:25 PM