Reviews/Testimonials

Hier vindt u de meest recente reviews over Tsarina, gegeven door klanten.

Cursus Russisch / Курсы русского языка 

Drie jaar geleden heb ik een cursus Russisch van de LOI  gekocht via Marktplaats. Voortvarend ben ik hier aan begonnen en heb éénmaal per week les genomen bij Tsarina in Vlissingen. Zij heeft mij heel goed begeleid en was voor mij een stimulans om door te zetten.

Haar hulp was nodig, want de Russische taal is niet zo moeilijk vanwege het cyrillische alfabet, maar vanwege de uitspraak en de grammatica.

Ik ben nu 80 jaar en heb 3 jaar lang bijna dagelijks een uurtje gestudeerd en heb met hulp van Tsarina de cursus afgemaakt. Momenteel ben ik aan het repeteren en verdiep mij verder in de grammatica.

Mijn geheugen, taalgevoel en concentratie zijn verbeterd.

Russisch is een prachtige taal en ik zie er naar uit om naar Sint Petersburg te gaan om het geleerde te kunnen gebruiken.

René


Cursus Nederlands / Dutch Course / Corso di olandese / Cours de Néerlandais / Курсы голландского языка

Enthusiastic, caring and patient Dutch teacher
 Corso do olandese, Dutch course NT2

Tsarina is an enthusiastic and caring teacher, her lessons are fun and she makes everything easier to understand. I had some requests and she gladly helped me with them. She is always ready to help you with anything and with any question, which I found very nice. Will recommend her to friends and whoever needs guidance with the Dutch language.

Was it easier or harder than you expected it would be? Dutch is a difficult language, but Tsarina makes it easy, so it's fine.
What surprises you? Dutch verbs, pronounce and sentence structure.
What have you learned? Pronounce, alphabet, new vocabulary, songs.
Are you satisfied with your progress?
Yes!
What would you like to know more about? Verb, especially the past tense, and sentence structure.
What did you think of the lessons in general? The lessons made me more motivated about learning the language and I hope to be back when I’ll have more stability. The lessons are fun, complete and Tsarina is a great teacher.
Would you like to do a follow-up course? Yes, I would love that, but we live in difficult times, unfortunately.

Sara, Rome, Italy


Cursus Russisch online / Курсы русского языка он-лайн


Russische les, cursus Russisch, lessons Russian “Always interesting and with a sens of humor”

Usually I am a bit nervous about the connection with zoom. But it works . Because we work in Zoom there is a real possibility for concentration. Of course a visit to the teacher herself delivers more unexpected experiences.

A.V.


Cursus Russisch / Курсы русского языка

Sinds drie jaar heb ik een Russische schoondochter. Zij woont met mijn zoon in Spanje en spreekt daar Spaans en Engels. Wij communiceren vooral in het Engels.

Toen ik vorig jaar in een boekhandel het boekje ‘Russisch voor dummies’ zag liggen nam ik het mee naar huis omdat ik wel wat meer over die taal wilde weten. In dat boekje vertellen ze over het Cyrillische schrift maar de lessen zijn geschreven in onze Westerse letters. Dat werkt goed bij de uitspraak en het leert best snel.

Toch besloot ik een lerares te zoeken en zo kwam ik terecht bij Tsarina. Ik ben nu 10 privé lessen verder, deed ongeveer 1 les per drie weken. Al heel gauw heb ik toen een Russisch lesboek plus woordenboek aangeschaft en geleerd om in het Russisch te lezen en schrijven.

Ik vind het een razend moeilijke taal, vooral door al die naamvallen, de vele uitzonderingen en de toepassing van de o, a, de ts, tsj,  de ie-  en de  oe- klanken. Maar toch heb ik voor de 10de les, keurig in het Russisch mijn CV geschreven en verteld over mijn werk en hobby’s.

Eigenlijk ben ik daar best trots op, al zaten er natuurlijk de nodige foutjes in. Mijn lesboek is nog lang niet uit dus ik ga de uitdaging aan om deze mooie taal verder te verkennen, natuurlijk met steun van Tsarina en stevig aangemoedigd door mijn zoon en schoondochter.

Riet


Cursus Engels / English course / Курсы английского языка

Thank you very much for your English lessons. I needed somebody to help me to start with improving my English. I got many useful information and practical exercises from you. The first steps are always difficult. However, if you have been professionally guided, it makes your study more pleasant.

The method and way you teach/give a lesson is very good. I have been motivated by your strong professional skills to go forward and to improve my English. I believe that very soon I will speak English very well! 

ElenaCursus Nederlands / Dutch Course / Corso di olandese / Курсы голландского языка

Dutch lesson ZoomMy Dutch Lessons at Tsarina Translations were focused, relative, flowing and fun.  Lessons were something to look forward to, as they were tailor-made for my needs in the dutch language.  Tsarina picked up quickly on my strengths and the areas where I needed to be guided with extra attention.

1. My challenge when it comes to learning Dutch is remembering vocabulary. Plus word order in sentences.
2. My desire when it comes to learning Dutch is to be understood and to understand (universal language actually).
3. What is needed from you as a teacher, would be simplicity - making all things relative to personal life/lifestyle/interests and work objectives.

ColetteCursus Russisch / Курсы русского языка

Cursus Russische taalverwerving bij Tsarina; 2017 winter I voorjaar

Eerste drie lessen: Ik zag er reuze tegenop. Veel parate kennis was verloren gegaan door me nogal willekeurig met zelfstudie bezig te houden (d.w.z. artikelen lezen over Rusland / boeken/ reizen/ proberen Tsjechov te lezen in het Russisch, veel zingen karaoke voor de uitspraak, enz.) .

De gedegen onderbouwing van de eerste leergang van de school in Antwerpen was totaal ondergesneeuwd geraakt. Maar de studie van de Russische taal bleef me toch(?) trekken. En dus meldde ik me aan. In de loop van de tien lessen kreeg ik mijn interesse en plezier in de taal weer terug.

Zo terloops werd ik weer enthousiaster voor die mooie taal, en begon het begrip zich weer te ontwikkelen. Dit is ook anderen opgevallen. Hiervoor mijn complimenten!

Aanvankelijk was ik zeer verbaasd over de zakelijke aanpak van de les ...... nu ben ik er erg blij mee. Het werkt goed en verhelderend. In de loop van de tien keer is er min of meer een vorm uitgekristalliseerd.

  • Stukje zelf schrijven; grammaticaal inzicht verwerven.

Nog wel tamelijk willekeurig; maar toch erg nuttig.

  • Lezen Tsjechov I gedichten ; vind ik erg leuk.

Nu ook; een stukje van Tsjechov lezen en dit navertellen via een geschreven stukje. Door het lezen van literatuur zet ik een soort stappen .... maar wel op ijsschotsen in een rivier. Dus soms drijven de schotsen alle kanten uit en val ik in het koude water; brrr.

  • Misschien is het nog een idee om een klein stukje van het uur in te ruimen voor een beetje conversatie. Bijvoorbeeld over kleding I ziek zijn/ kunst/ familie/ literatuur/ .
  • Ook kan ik natuurlijk een stukje schrijven over de volgende onderwerpen:

Biënnale van Venetië (Het Russisch paviljoen de tentoonstelling uit 2012) I Mijn band met Hongarije/ reis door Rusland Kaliningrad en de andere Baltische landen/ enz enz.

Annemarie


Cursus Nederlands / Dutch Course / Cours de Néerlandais / Курсы голландского языка

My Name is Olivier MIRO
Mon nom est Olivier MIRO

I am French.
Je suis Français

I am working for the Dutch company Boskalis on a Wind Farm Project for 9 months.
Je travaille pour la société Hollandaise Boskalis pour une durée de 9 mois, sur un projet de construction d'éoliennes. 

I am working on different locations in France (Fos-sur-mer), Belgium (Antwerpen) and Netherlands (Vlissingen).
Je travaille sur différents sites, en France (Fos-sur-mer), en Belgique (Anvers) et aux Pays-bas (Vlissingen).

To be more integrated and to permit myself to evolve in my company, I wanted to start learning Dutch.
Afin de mieux m'intégrer et de pouvoir évoluer au sein de ma société, je souhaitais commencer à apprendre le néerlandais.

By a lucky chance I met Tsarina and she offered me the opportunity to take Dutch lessons with her.
Par chance, j'ai rencontré Tsarina et elle m'a proposé l'opportunité de prendre des cours de néerlandais.

For several weeks now I am learning the Dutch language by following the course on a regular basis.
Depuis plusieurs semaines maintenant, j'apprends le néerlandais en suivant des cours réguliers.

I am speaking German, but never heard and tried to speak Dutch before.
Je parle allemand, mais je n'avais jamais entendu parler néerlandais, ni jamais essayé de le parler.

So, It was difficult for me to understand some words during professional discussions I was participating in.
Ainsi m'était-t-il difficile de comprendre une partie des mots, durant les discussions professionnelles auxquelles je participais. 

I was really surprised that after a few lessons only I could start to have a good understanding of the words spoken !
J'ai été réellement surpris qu'après seulement quelques leçons, je puisse commencer à avoir une bonne compréhension des mots exprimés verbalement.

I think that the method of Tsarina, mixing courses from books with practical terms and expressions is the good way to learn more easily and faster.
Je pense que la méthode de Tsarina, mélangeant les leçons contenues dans les livres avec des termes pratiques et expressions usités, permet de comprendre plus facilement et plus rapidement.

This method is efficient too, because Tsarina is always taking care about the topics you are interested in.
Cette méthode est aussi efficace, parce que Tsarina est toujours très attentive aux sujets qui peuvent vous intéresser.

In this way the information received from her is better and faster integrated.
Ainsi, les informations reçues d'elle sont mieux et plus rapidement intégrées.

I want to thank Tsarina for that and hope to reach a higher Dutch level.
Je veux remercier Tsarina pour cela, et espère atteindre un bon niveau en néerlandais.

Olivier


Cursus Nederlands / Dutch Course / Курсы голландского языка

In November 2015 ben ik met Nederlandse lessen bij Tsarina begonnen. Toen was ik nog maar een paar maanden in Nederland.
В ноябре 2015 года я начала занятия с Наталией, и на тот момент я жила в Нидерландах всего несколько месяцев.

Op dat moment was mijn niveau minimaal. Toen ik met deze cursus begon had ik veel vragen over de dingen die ik in boeken zelf niet kon begrijpen.
Когда я начала этот курс, уровень моего голландского языка был минимальным, и у меня было много вопросов о том, что я сама не могла понять из книг.

Daarom had ik een lerares nodig die in mijn taal (Russisch) nieuwe dingen zou kunnen uitleggen.  
Поэтому я решила начать занимать с учителем, который смог бы объяснить всё новое для меня на моём родном языке.

Daarnaast wilde ik NT2 examen doen om op hoog niveau de Nederlandse taal te beheersen en in de toekomst HBO te kunnen studeren.
Также в будущем я хотела сдать экзамен NT2, чтобы владеть высоким уровнем языка и получить высшее образование в этой стране.

We begonnen met basisgrammatica en algemene kennis die ik elke dag nodig had om met andere mensen te kunnen communiceren.
Мы начали с базовой грамматики и общих знаний языка, которые мне были нужны в общении в повседневной жизни.

Wij kozen ervoor om zelf thuis met een boek te studeren om vervolgens samen met mijn docent alles door te nemen tijdens de les.
Мы решили, что мне бы подошло, чтобы я проходила книгу для уровня, который мне был нужен для экзамена, дома, а на занятиях мы бы вместе проверяли домашнее задание и всё ли я усвоила из пройденного материала.

Ik stel veel vragen die ik over de oefeningen in het boek heb en ook over situaties en uitdrukkingen die ik dagelijks mee maak.
Каждый урок мы разбираем вопросы, которые у меня появляются в заданиях, а также в ситуациях и выражениях в повседневной жизни.

De lessen zijn intensief maar altijd erg interessant en boeiend.
Уроки проходят интенсивно, а также очень интересно и увлекательно.

Ik krijg ook van mijn docent vaak extra informatie die nuttig voor mij is.
Также я регулярно получаю полезные дополнительные задания, которые очень помогают.

Wij studeren op een tempo die goed bij mij past en dat vind ik heel fijn. Zeker aangezien ik niet veel tijd heb om lessen te volgen.
Мы занимаемся в том темпе, который мне подходит, и мне это очень нравится, особенно учитывая то, что у меня не всегда достаточно времени для занятий.

Dit jaar denk ik klaar te zijn om NT2 examen te doen. Als ik met deze cursus klaar ben dan wil ik graag een HBO-opleiding volgen en zal ik mijn Nederlands altijd proberen te verbeteren.
После того, как я закончу этот курс, я хочу получить высшее образование, а также продолжать улучшать уровень голландского языка.

Ik ben blij dat ik voor Tsarina als docente heb gekozen. We voelen elkaar goed aan, ze is professioneel en altijd heel aardig en behulpzaam.
Я очень рада, что выбрала Наталию в качестве учителя голландского языка, т.к. она – профессионал в своём деле, а также очень приятный человек.

Elena

Cursus Russisch, Eva  

1. Wat was makkelijker of moeilijker dan je verwachtte?

Moeilijker, maar dit was vooral de grammatica. Alles is wel goed uitgelegd en de opbouw van de lessen was ook fijn.

2. Ben je tevreden met je vooruitgang?

Ja, de taal is duidelijk uitgelegd en ik heb zeker het gevoel dat er een goede basis is gelegd om vanuit verder te werken.

3. Waar zou je meer willen weten?

Misschien wat meer geschiedenis over het land als het curriculum dit toelaat.

4. Wat vond je in het algemeen van de cursus Russisch?

Ik vond het een leuke, fijne cursus. De sfeer was fijn en gezellig.

5. Wil je vervolgcursus vanaf oktober volgen?

Dat zou ik zeker leuk vinden!

 

Cursus Russisch, Thea 

1. Wat was makkelijker of moeilijker dan je verwachtte?

Het alfabet was makkelijker en de grammatica en het praten moeilijker.

2. Ben je tevreden met je vooruitgang?

Ja! Eerst kon ik helemaal niets lezen en zeggen. Nu kan ik het lezen en een beetje begrijpen en spreken.

3. Waar zou je meer willen weten?

Meer de grammatica en meer leren praten en oefenen met vertalen en begrijpen van echte teksten over de geschiedenis, het land, de cultuur etc.

4. Wat vond je in het algemeen van de cursus Russisch?

Heel erg leuk, maar ook veel werk en intensief. Tsarina, je geeft heel leuk les, heel betrokken. Ik heb ervan genoten! Dankjewel! Ik vond het een leuke, fijne cursus. De sfeer was fijn en gezellig.

5. Wil je vervolgcursus vanaf oktober volgen?

Ja, dat lijkt me leuk

 

Cursus Russisch, Hanna 

1. Wat was makkelijker of moeilijker dan je verwachtte?

De taal lezen was goed te doen, maar alle naamvallen begrijpen, toepassen en onthouden was moeilijker.

2. Ben je tevreden met je vooruitgang?

Ja, nog meer als ik meer tijd had om te oefenen.

3. Waar zou je meer willen weten?

Russische opera!

4. Wat vond je in het algemeen van de cursus Russisch?

Erg gezellig en leerzaam

5. Wil je vervolgcursus vanaf oktober volgen?

Als het kan in combinatie met mijn vervolgstudie, maar dat gaat helaas niet. Misschien kom ik nog eens mee met mijn moeder, maar in ieder geval bedankt!

 

Cursus Russisch, Robert 

1. Wat was makkelijker of moeilijker dan je verwachtte?

Neutraal.

2. Ben je tevreden met je vooruitgang?

Ja.

3. Waar zou je meer willen weten?

Ik weet het niet.

4. Wat vond je in het algemeen van de cursus Russisch?

Leuk en interessant.

5. Wil je vervolgcursus vanaf oktober volgen?

Waarschijnlijk wel.

 

Cursus Russisch, Peter 

1. Wat was makkelijker of moeilijker dan je verwachtte?

Gesproken Russisch verstaan (tempo hoog).

2. Ben je tevreden met je vooruitgang?

Ja.

3. Waar zou je meer willen weten?

Zelf spreken, converseren.

4. Wat vond je in het algemeen van de cursus Russisch?

Plezierig en leerzaam, fijne groep.

5. Wil je vervolgcursus vanaf oktober volgen?

Weet ik nog niet, waarschijnlijk wel bij voldoende deelname.

 

Cursus Russisch, Angelika 

1. Wat was makkelijker of moeilijker dan je verwachtte?

Moeilijker, veel meer studie/huiswerk dan er gezegd werd.

2. Ben je tevreden met je vooruitgang?

Ja, het gaat langzaam maar toch veel woorden geleerd en kleine zinnen.

3. Waar zou je meer willen weten?

Zou meer willen converseren want de uitspraak is erg moeilijk.

4. Wat vond je in het algemeen van de cursus Russisch?

Met een kleine groep leer je veel. Leuk, veel gelachen met veel informatie over Rusland.

5. Wil je vervolgcursus vanaf oktober volgen?

Ja.

 

Cursus Russisch, Kees  

1. Wat was makkelijker of moeilijker dan je verwachtte?

Ja, moeilijker, Meer tijd voor nodig dan ik had verwacht. Als ik me vooraf meer had verdiept, had ik geweten dat Russisch moeilijk was.

2. Ben je tevreden met je vooruitgang?

Ja, er zat meer in dan ik eruit gehaald heb.

3. Waar zou je meer willen weten?

Woordenschat.

4. Wat vond je in het algemeen van de cursus Russisch?

Goed, veel geleerd. Onderdeel grammatica is voor mij niet belangrijk, kost te veel tijd.

5. Wil je vervolgcursus vanaf oktober volgen?

Misschien, ligt eraan of er weer meer grammatica inzit. Liever meer woordenschat.


Cursus Russisch Online, Gary

Hoe ken je ? Als klant, opdrachtgever en/of inlener
Omschrijf in 4-5 woorden Professioneel, persoonlijk en creatief.
Wat zou je voor cijfer geven? 10
Zou je nogmaals met willen werken? 10
Vertel over jouw ervaring met Ik ken Tsarina als docent Russisch, waarin ze op een leuke manier snel goede resultaten boekt.Cursus Russisch Online, anoniem

Hoe ken je ? Als zzp’er, freelancer of interim professional ingehuurd
Omschrijf in 4-5 woorden Enthousiast, geduldig, vriendelijk, volhardend, energiek
Wat zou je voor cijfer geven? 8
Zou je nogmaals met willen werken? 8
Vertel over jouw ervaring met Tsarina is mijn docente Russisch. Ze geeft geduldig les, houdt zich aan haar afspraken, is duidelijk en precies. Tegelijk is ze enthousiast, buiten de lesstof kan ze ook leuk vertellen over Rusland en het leven in Rusland. Zo leren we de taal en het land en de cultuur kennen. Ze verzint en maakt korte video's om cursisten ook via die manier de taal te laten leren. Volgens mij is ze een bezige bij, altijd op zoek naar verbetering en het leuk maken voor zichzelf en haar omgeving.
“Tsarina is actief, zakelijk en doelgericht...” 9.0

Tsarina werkte met Florad aan twee filmproducties. Ook aan de Russische ondertitels en een korte presentatie in St. Petersburg die zij zelf gaf. Acteurs leerde zij de eerste beginselen van de Russische taal. Tsarina speelde ook zelf een rol en acteert ook weer in volgende films. (Ben)

“Enthusiastic, driven, fun, inspirational & authentic....” 10.0

Tsarina provides an easy to learn structure for her students. She is the epitome of professional and her beautiful nature, provides a safe place for her students and clients to grow and develop, whilst gaining the skill of speaking another language. Tsarina's attention to detail is second to none. (Colette ) 

“Grandioos, zeer fenomenaal en voortreffelijke docente...” 10.0 

Grandioos lerares Russisch. Zeer rustig en kundig, een geweldig mens in alle opzichten. In haar eigen huis direct de gewoonten en gebruiken van het Russische leven jou eigen maken. (Monique)

 

REVIEWSHier vindt u de meest recente reviews over Tsarina, gegeven door klanten.

 


Laatste wijziging: maandag, 16 mei 2022, 13:47