Vertalingen Russisch

Wij kunnen uw teksten vertalen naar het Russisch vanuit het Engels en Nederlands voor aantrekkelijke tarieven.

Wij hebben ruime ervaring met het vertalen van teksten voor websites, nieuwsbrieven, commercieel foldermateriaal etc.

Neem contact met ons op voor een offerte.

Conform de Wet beëdigde tolken en vertalers die 1 januari 2009 van kracht is gegaan, mag een beëdigde vertaling alleen worden afgegeven door een vertaler die in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers staat ingeschreven.

Ingeschreven bij het register beëdigde tolken en vertalers en beëdigd bij de rechtbank Middelburg (en Breda).

Last modified: Thursday, 24 August 2017, 4:22 PM